حرکات بدن
حرکات و زبان بدن، رازهای زیادی را فاش می‌کند!

حرکات و زبان بدن، رازهای زیادی را فاش می‌کند!

اول فارس: لحن و لهجه‌ای که ندانسته وارد نحوه حرف زدن ما می‌شود می‌تواند چیز‌های زیادی را درباره اینکه اهل کجا هستیم فاش کند، همچنین اشاره‌های ظریف قابل مشاهده در صورت و نحوه حرکت بدن‌مان هم چیز‌هایی را در مورد ما لو می‌دهند. وقتی هیلاری الفنباین، پژوهشگر رفتار‌های سازمانی از دانشگاه واشنگتن، مقاله‌های پژوهشی قدیمی