حزب کارگزاران سازندگی شاخه استان فارس
دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شیراز+گزارش تصویری
دعوت حزب کارگزاران سازندگی شاخه استان فارس

دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شیراز+گزارش تصویری

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان این که پدرم مجموعه ای از صفات متضاد را دارا بود، گفت: اگر شخصی از چنین ویژگی برخوردار باشد، ارزش های اخلاقی زیادی برای خود ایجاد کرده است و می تواند جامعه را نیز به تعالی برساند