حساب جوانان
مفاد جدید محاسبه کمیسیون مشاوران املاک و چند خبر جدید برای مستاجران

مفاد جدید محاسبه کمیسیون مشاوران املاک و چند خبر جدید برای مستاجران

به گزارش اول فارس ، روزهای گذشته اخبار متفاوتی از بازار مسکن به گوش می رسد. اخباری که از تغییر نرخ وام مسکن  تا کنترل حق کمیسیون مشاوران املاک را شامل می شود.یکی از این تغییرات هم به افزایش تسهیلات مسکن جوانان، آن هم به رقم ۴۰۰ میلیون تومان باز می گردد. موضوعی که مسئولان بانک