حساب مسدودی
خبر خوش «رفع سوءاثر چک» با واریز مبلغ کسری چک به حساب جاری مسدودی

خبر خوش «رفع سوءاثر چک» با واریز مبلغ کسری چک به حساب جاری مسدودی

بانک مرکزی اعلام کرد: با سامانه محچک، ­امکان واریز مبلغ کسری چک به حساب جاری مسدود شده فراهم شد. به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده آن با سامانه محچک، این شخص می‌تواند با واریز مبلغ کسری چک به رفع سوءاثر