حساب کاربری ترامپ
حذف حساب کاربری ترامپ بصورت دائمی از توئیتر

حذف حساب کاربری ترامپ بصورت دائمی از توئیتر

شبکه اجتماعی توییتر حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا در این شبکه را تعلیق کرد. به گزارش اول فارس ،توییتر اعلام کرد که حساب کاربری ترامپ در این شبکه اجتماعی را به صورت دائمی به حالت تعلیق در آورده است. توییتر در توضیح دلیل تعلیق حساب کاربری ترامپ، نگرانی از ترویج خشونت بیشتر توسط توییت‌های ترامپ