حسن شیبانی
بیانیه حسن شیبانی فعال سیاسی اجتماعی حوزه انتخابیه خرامه،سروستان و کوار

بیانیه حسن شیبانی فعال سیاسی اجتماعی حوزه انتخابیه خرامه،سروستان و کوار

حسن شیبانی فعال سیاسی و اجتماعی حوزه انتخابیه خرامه،سروستان و کواره که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس  شورای اسلامی بعنوان کاندیدا ثبت نام نموده بود با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم حوزه انتخابیه سروستان،کوار وخرامه خواستار مشارکت بیش از پیش مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد. متن کامل بیانیه مهندس حسن
حسن شیبانی کاندیدای حوزه انتخابیه سروستان،کوار و خرامه شد

حسن شیبانی کاندیدای حوزه انتخابیه سروستان،کوار و خرامه شد

حسن شیبانی در آخرین روز از ثبت نام کاندیداهای رقابتهای انتخاباتی مجلس یازدهم  نام خود را بعنوان کاندیدای حوزه انتخابیه سروستان،کوار و خرامه ثبت کرد. به گزارش اول فارس ، حسن شیبانی دارنده مدرک کارشناسی ارشدمدیریت توسعه،مسئولیت جهاد کشاورزی شهرستان خرامه،معاونت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز،معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی جهاد کشاورزی استان فارس، مدیرکل تعاون روستایی