حسود
۱۹ نشانه مهم برای شناسایی افراد حسود  و روش  برخورد با آنها

۱۹ نشانه مهم برای شناسایی افراد حسود و روش برخورد با آنها

افراد حسود اغلب کسانی هستند که از درون احساس شکست‌خوردگی، ضعف و ناموفقیت می‌کنند، اعتماد به نفس ندارند و خودشان را ضعیف‌تر از دیگران می‌بینند. این افراد حتی می‌توانند افراد به ظاهر موفقی باشند اما این احساسات منفی را از درون نسبت به خودشان دارند. همین موضوع باعث می‌شود که برای تسکین کمبودها و احساس
نشانه های فردی که به شما حسودی می کند

نشانه های فردی که به شما حسودی می کند

حسادت یا به عبارتی کمی پارسی تر، همان تنگ نظری ؛ خصلتی است که طبق تاریخ ظاهراً از لحظه امتناع شیطان از سجده کردن به انسان و پس ازآن در داستانی دیگربا مقابله هابیل و قابیل که اولین فرزندان آدم بوده اند در بین انسانها گسترش یافت و تا امروز نیز به صورتی رایج در