حقوق بازنشستگی کارمندان
فرمول جدید نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران

فرمول جدید نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران

کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت را رد کرده و ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی را قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت در نظر گرفته است که معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: این موضوع همت نمایندگان مجلس را