حقوق ودستمزد - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • رای دیوان عدالت پیرامون مصوبه نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری- صنعتی

    رای دیوان عدالت پیرامون مصوبه نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری- صنعتی

    تصویب نامه های موضوع آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبعیت کلیه کارکنان سازمان های مذکور از مقررات قانون کار  در دیوان عدالت بررسی شد به گزارش گروه حقوقی اول فارس ، در یکی از پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ تصویب […]