حقوق پرستاران
افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران از اول دی

افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران از اول دی

به گزارش اول فارس ، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حقوق پرستاران از اول دی ماه، ۵۰ درصد افزایش می یابد، از اسفند ۹۸ نیز تاکنون ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته اند بنابراین طی دو سال گذشته حقوق پرستاران دو برابر شده است. سید کامل تقوی نژاد روز