حمله به مامورین
ادامه حملات به مأموران شهرداری در صدرا | استمداد سرپرست شهرداری از نیروی انتظامی

ادامه حملات به مأموران شهرداری در صدرا | استمداد سرپرست شهرداری از نیروی انتظامی

سرپرست شهرداری صدرا در استان فارس  خبر از حمله مجدد به  مأموران این شهرداری پس از حمله مسلحانه ۲ شب قبل متخلفان ساخت‌وساز داده است به گزارش اول فارس ، رضا انصاری در این خصوص  اظهار داشت: ما بحث ساخت‌وسازها را از معاونت فنی خارج کرده که در حال حاضر زیر نظر شهرسازی انجام می‌شود