حمله مارها
اول فارسTV| حمله ۳۰ ساله مارها به یک مرد در استان فارس+فیلم

اول فارسTV| حمله ۳۰ ساله مارها به یک مرد در استان فارس+فیلم

به گزارش اول فارس،عسگر شریفی، چوپان روستای تل پوک شهرستان سروستان استان فارس است که سال هاست با درد مارگزیدگی سر می‌کند. علاقه مار‌ها به گزش پای راست او، معمایی است که در ذهن این مردی ۵۰ ساله و آشنایان او حل نشده باقی مانده است. معمایی دردناک که برای خانواده او ، دردسر ساز شده