حوزه انتخابیه آباده،بوانات و سرچهان
رحیم زارع در حوزه انتخابیه آباده،بوانات ،خرم بیدو سرچهان ثبت نام کرد

رحیم زارع در حوزه انتخابیه آباده،بوانات ،خرم بیدو سرچهان ثبت نام کرد

رحیم زارع برای رقابتهای انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  آباده،بوانات ،خرم بیدو سرچهان کاندیدا شد. به گزارش اول فارس، رحیم زارع متولد ۱۳۵۴ ،دارای تحصیلات دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک سابقه دو دوره نمایندگی مردم شریف آباده،بوانات ،خرم بیدو سرچهان را در کارنامه سیاسی خود داراست.رحیم زارع پس از حضور در گلزار شهدای شهر آباده و تجدید بیعت با