حوزه انتخابیه شیراز و زرقا
محمد علی وکیلی در حوزه ” انتخابیه شیراز و زرقان ” کاندیدا می شود؟

محمد علی وکیلی در حوزه ” انتخابیه شیراز و زرقان ” کاندیدا می شود؟

در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر رایزنی برخی گروه ها ،جریانات ، احزاب وشخصیتهای سیاسی،اجتماعی و اقشار مختلف مردم خصوصا اصلاح طلبان فعال  استان فارس برای متقاعد کردن  دکتر محمد علی وکیلی برای رقابت در حوزه انتخابیه شیراز وزرقان شنیده شد. دکتر محمد وکیلی عضو هئیت رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران،شمیرانات ،اسلام شهر و