حوزه علمیۀ شیراز
آیت الله  حقیقت ارسنجانی درگذشت
از اساتید حوزه های علمیه فارس در ۹۲ سالگی

آیت الله حقیقت ارسنجانی درگذشت

آیت الله عبدالکریم حقیقت ارسنجانی دار فانی را وداع گفت . به گزارش اول فارس به نقل از صدا وسیما ، آیت الله حاج عبدالکریم حقیقت ارسنجانی از اساتید حوزه های علمیه فارس در ۹۲ سالگی بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت. آیت الله عبدالکریم حقیقت ارسنجانی متولد سال ۱۳۰۵ در ارسنجان