حکم بازداشت ترامپ
حکم بازداشت دونالد ترامپ صادر شد

حکم بازداشت دونالد ترامپ صادر شد

وزیر امور خارجه گفت: حکم بازداشت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص ترور شهید سلیمانی با پیگیری وزارت امور خارجه و سایر نهادها، صادر شد. به گزارش اول فارس ؛ آقای محمد جواد ظریف در جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس که با حضور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، رئیس