حیدرعلی کامیاب
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر کل سابق ورزش و جوانان فارس برگزار شد

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر کل سابق ورزش و جوانان فارس برگزار شد

نخستین نشست دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان فارس روز سه‌شنبه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار شد. به گزارش اول فارس، رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون آئین دادرسی کیفری و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان برگزار گردید.