خانم با حجاب
آقای نماینده!  لطفا جواب این خانم با حجاب رو بده !

آقای نماینده! لطفا جواب این خانم با حجاب رو بده !

علی خضریان نماینده‌ی مجلس اخیرا در یک نشست دانشجویی خطاب به دانشجوی دختری که حجاب نداشت گفت تا حجابت را رعایت نکنی پاسخت را نمی‌دهم. برترین‌ها: علی خضریان نماینده‌ی مجلس اخیرا در یک نشست دانشجویی خطاب به دانشجوی دختری که حجاب نداشت گفت تا حجابت را رعایت نکنی پاسخت را نمی‌دهم. در واکنش به این