خانه اولی ها
خانه اولی‌ها باید برای مسکن ثبت‌نام کنند

خانه اولی‌ها باید برای مسکن ثبت‌نام کنند

روزنامه ایران: با توجه به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال، خانه اولی‌ها، کسانی که مسکن به نام آنها ثبت نشده است و یا افرادی که فرم ج آنها سبز است، می‌توانند برای مسکن ثبت‌نام کنند. «فرم ج سبز» بیش از یک دهه است که در حوزه مسکن و ساخت‌وساز و همزمان با شروع