خانه فساد - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • گفتگوی اختصاصی با منشی خانه زنان تن فروش در پونک

    گفتگوی اختصاصی با منشی خانه زنان تن فروش در پونک

    گریه امانش نمی دهد.در لحن کلامش هنوز رد کودکی موج می زند.احساس می کنم او نمونه بارز یک فرد اغفال شده است.کسی که شاید خانواده اش با وجود شرافت و آبرودار بودنشان اما مهارت ارتباط موثر با دختر نوجوان را نمی دانستند.