خانه متری
آغاز فروش متری مسکن از آبان ۱۴۰۱+قیمت هر متر خانه متری

آغاز فروش متری مسکن از آبان ۱۴۰۱+قیمت هر متر خانه متری

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن از آبان سال جاری آغاز می شود، گفت: با فروش متری مسکن مردم راحت تر خانه دار می شوند. خبرگزاری فارس: قرارگاه مسکن در شهرداری تهران تشکیل شد. این قرارگاه بر اساس رویکرد منافع عمومی بوده و شهرداری تهران تصمیم دارد بخشی از مشکلات