خانه های بهداشت سیار عشایری
دکتر محمد طیبی پور خبر داد: پیشتازی فارس در ارائه خدمات سلامت به عشایر در کشور

دکتر محمد طیبی پور خبر داد: پیشتازی فارس در ارائه خدمات سلامت به عشایر در کشور

مشاور امور بهداشت و درمان اداره کل امور عشایر استان فارس فعالیتهای این اداره کل در حوزه بهداشت و درمان و سلامت را تشریح کرد. دکتر محمد طیبی پور روز یکشنبه ٠٨ دی ١٣۹۸ در این خصوص گفت ۲۳ خانه بهداشت سیار عشایری در استان فارس با پیگیری و هماهنگی مدیر کل امور عشایر فارس و معاونت بهداشت