خانه کارگر فارس
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس: کارگری که گرسنه است آیا حق اعتراض ندارد؟
در جلسه دیدار شورای کارگری استان با استاندار فارس

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس: کارگری که گرسنه است آیا حق اعتراض ندارد؟

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس خواستار ورود جدی استاندار فارس به بحث واگذاری کارخانجات شد افزود: انتظار داریم استاندار فارس بر واگذاری واحدهای تولیدی به افراد دارای صلاحیت نظارت کند.