خانواده ایثارگان
شرایط استخدام ۴۰ هزار نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران در ایران کارآمد

شرایط استخدام ۴۰ هزار نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران در ایران کارآمد

رئیس مؤسسه طنین ایثارگران کشور گفت: طرح ویژه ایران کارآمد در راستای اشتغال و تولید ملی در سطح کشور، برای استخدام ۴۰ هزار نفر از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از سوی این موسسه وارد فاز اجرایی شده است. ایرنا: اسماعیل بیگ محمدی  بیان کرد: در هر استان ۱۰ سوله برای راه اندازی های