خانواده عروس - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تهیه جهیزیه بر عهده عروس است یا داماد؟

    تهیه جهیزیه بر عهده عروس است یا داماد؟

    کی از مسائل مهمی که در هنگام ازدواج خانواده‌ها با آن مواجه می‌شوند تهیه جهیزیه و میزان مهریه است در واقع جهیزیه در کنار مهریه، میان اغلب خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می‌شود،