خبر خوب
خبر خوب برای متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل آورده نقدی

خبر خوب برای متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل آورده نقدی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرصت متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل و پرداخت آورده نقدی تا ساعت ۲۴ جمعه ۵ دی تمدید شد. به گزارش گروه اقتصادی اول فارس ، ، آقای محمود محمودزاده در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: آخرین مهلت نام نویسی مسکن ملی تا ۳۰ شهریور