خدایار درخش
مدیر مسئول « راک نیوز »عزادار شد

مدیر مسئول « راک نیوز »عزادار شد

مدیر مسئول پایگاه خبری راک نیوز عزادار شد. با خبر شدیم همکار فعال رسانه ای مان آقای خدایار درخش مدیر مسئول پایگاه خبری راک نیوز در سوگ  از دست دادن پدر گرامی شان ، شادروان “ حاج فرهاد درخش ” به سوگ نشستند. مدیر مسئول پایگاه خبری راک نیوز در گفتگو با اول فارس گفت