خدمات زیبایی
کور شدن زن جوان در پی مراجعه به مرکز خدمات زیبایی غیر مجاز در استان فارس

کور شدن زن جوان در پی مراجعه به مرکز خدمات زیبایی غیر مجاز در استان فارس

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در سه ماهه نخست امسال ۳۰ مورد از مراکز غیرمجاز خدمات زیبایی شناسایی و برای آن‌ها تشکیل پرونده شده است که تمام مراجعان به این مراکز به نوعی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند که گاهی برگشت ناپذیر بوده است. به گزارش اول فارس از شیراز، مهرداد شریفی با