خرده استرس
وقتی «استرس‏‏‏‌های کوچک» دردسرها خیلی بزرگ درست می‏‏‏‌کنند

وقتی «استرس‏‏‏‌های کوچک» دردسرها خیلی بزرگ درست می‏‏‏‌کنند

می‌توانی افرادی در زندگی ات داشته باشی که از نظر صمیمیت، در سطوح مختلف هستند، اما می‌توانند نقش‌های مهمی در کمک به تو برای برگشت پذیری ایفا کنند، مثل همکار سابقت که تو را خوب می‌شناسد یا بستر حرفه‌ای و شرایطت را درک می‌کند و می‌تواند مسیری برای برون رفت پیشنهاد دهد. آیا تا به