خرفه
طراحی کمباین برداشت خرفه در مرودشت

طراحی کمباین برداشت خرفه در مرودشت

صنعتگران مرودشتی کمباین مخصوص برداشت خرفه ساختند.به گزارش” اول فارس ” به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رییس مرکز خدمات جهاد کشاورزی حومه مرودشت گفت: دو نفر ازصنعتگران مرودشتی موفق به طراحی و ساخت کمباین مخصوص برداشت خرفه شدند. محمودی افزود: آقایان عزیزی و زارع این کمباین را در مدت یک سال با