خرید جو
جزئیات طرح خرید تضمینی دام عشایر و روستاییان

جزئیات طرح خرید تضمینی دام عشایر و روستاییان

به گزارش اول فارس، حسین گودرزی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به عدم بارش‌ها در سال جاری و خشکسالی به وجود آمده، دامداران عشایری و روستایی باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند تا دسترنج آنها که به صورت دام سبک و سنگین است بر اثر خشکسالی تلف نشود. وی افزود: به همین دلیل یک تذکر