خرید روغن
صف‌‌ گرفتن شهروندان برای خرید روغن و دریافت کد بورسی در شیراز

صف‌‌ گرفتن شهروندان برای خرید روغن و دریافت کد بورسی در شیراز

النا :درحالی که به دلیل شیوع کرونا رعایت فاصله اجتماعی و دوری از تجمعات غیر ضروری توصیه همه مسئولان سیاسی و بهداشتی کشور است اما بسیاری از شهروندان به اجبار سلامتی خود را در ازدحام صف‌ها به مخاطره می‌اندازند، تا شاید بتوانند یک بطری روغن یا کد بورسی دریافت کنند.  با وجود فراهم شدن بسترها