خرید کلزا
آمار بی سابقه خرید گندم و کلزا توسط شبکه تعاون روستایی استان فارس

آمار بی سابقه خرید گندم و کلزا توسط شبکه تعاون روستایی استان فارس

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس با اعلام کرد: خرید گندم تولیدی کشاورزان استان فارس توسط شبکه تعاون روستایی از مرز ۴۶۳ هزار تن گذشت. به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس، سیدکاظم موسوی با اشاره به اینکه شرکت های تعاونی روستایی فارس خط مقدم خدمت به گندم