خرید گل‌
۱۴ گیاه آپارتمانی که عاشق پنجره خانه شما هستند

۱۴ گیاه آپارتمانی که عاشق پنجره خانه شما هستند

یک گیاه پنجره دوست راهی عالی برای افزودن شادابی و سبزی به فضای محیط و شاداب کردن خانه شما است. هوشنگ جهانبخش| به گزارش اول فارس ، بهترین پنجره برای یک گیاه بستگی به میزان نور مورد نیاز گیاه دارد، به طوری که پنجره های مستقیم رو به شمال کمترین میزان نور خورشید را تامین