خواجوی کرمانی
راز مرد کرمانی که به غاری در شیراز پناه برد و کنار رکن آباد درگذشت

راز مرد کرمانی که به غاری در شیراز پناه برد و کنار رکن آباد درگذشت

قطعا همه ما با خواجوی کرمانی، شاعر پر آوازه قرن هفتم و هشتم هجری قمری آشنایی داریم. بسیاری از افراد به خاطر نام این شاعر گران‌قدر، تصور می‌کنند که آرامگاه او نیز در کرمان قرار دارد. اما اینطور نیست. او در کرمان متولد شد و بسیاری از عمر خود را در سفر بود و نهایتا
آرامگاه خواجوی کرمانی تعطیل شد
بدلیل سنگ نا ایمن دروازه قرآن

آرامگاه خواجوی کرمانی تعطیل شد

 نام دروازه قرآن شیراز، یادآور سیل ویرانگر پنجم فروردین ۹۸ است اما پس از این رخداد، بار دیگر نام این دروازه با سنگ ناایمن پیوند خورد؛ همان سنگی که آرامگاه خواجوی کرمانی را در مجاور دروازه قرآن تعطیل کرده است. به گزارش اول فارس ، این سنگ نا ایمن مشرف بر دروازه قرآن و آرامگاه