خواص سیر سیاه
آشنایی با خواص شگفت انگیز سیر سیاه

آشنایی با خواص شگفت انگیز سیر سیاه

سیر سیاه محصولی است که در اثر تخمیر سیر معمولی در رطوبت و حرارت کنترل شده تهیه می شود.   به گزارش اول فارس ؛ سیر سیاه مستقیماً از سیر معمولی تولید شده و ترکیب شیمیایی خاصی در این تبدیل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این تبدیل از آن جهت اهمیت دارد که باعث می‌شود سیر