خودرو ، چراغ خودرو ، تعمیر خودرو
روش تمیز و براق کردن چراغ جلوی ماشین  (ویدیو)

روش تمیز و براق کردن چراغ جلوی ماشین (ویدیو)

چند سالی که از عمر چراغ های خودرو بگذرد، طلق جلوی چراغ تار و کدر می شود. در این مواقع خریدن یک چراغ نو به صرفه نیست، چراکه چراغ هنوز سالم است و کار می کند. روش های جالبی وجود دارد که با استفاده از آنها می تواند خودتان تاری و کدری چراغ های جلو