خودکشی نوجوان
خودکشی یک نوجوان دیگر در بوشهر در کمتر از یک هفته

خودکشی یک نوجوان دیگر در بوشهر در کمتر از یک هفته

ایسنا: معاون سیاسی استاندار بوشهر با تاکید بر اهمیت افزایش مراقبت روانی و روحی کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی گفت: باید توجه خانواده‌ها به مراقبت روانی و روحی از کودکان و نوجوانان معطوف شود. مجید خورشیدی ظهر امروز در نشست بررسی علت بروز آسیب‌های اجتماعی در بین قشر کودک و نوجوان، با تسلیت