خورشت قرمز
۴ نکته کلیدی خوشرنگ تر شدن خورشت های قرمز

۴ نکته کلیدی خوشرنگ تر شدن خورشت های قرمز

غذاهای خورشتی از اصیل ترین و پرطرفدارترین غذاهای ایرانی محسوب می شوند.بیشتر خورشت های ایرانی قرمز هستند و در تهیه آنها رب به کار می رود.برخی اوقات هنگام پخت این غذاها خورشت رنگ نیره ای به خود میگیرد و آن رنگ قرمز دلخواه را ندارد.در این قسمت ترفندهایی برای حوشرنگ تر شدن خورشت به شما