خوش‌یمنی
۳ روش آسان برای تکثیر « گیاه بامبو »که نماد خوش‌یمنی است

۳ روش آسان برای تکثیر « گیاه بامبو »که نماد خوش‌یمنی است

ابزار مناسب برای برش بامبو را انتخاب و استریل کنید. بهتر است با توجه به ضخامت بامبو ابزار خود را انتخاب کنید. اگر بامبو نازک است، شاید استفاده از یک چاقوی تیز کفایت کند. اگر بامبو تنه محکم‌تری دارد، ممکن است مجبور شوید از اره دستی استفاده کنید. درکل از هر وسیله‌ای که استفاده می‌کنید،