خونریزی در حاملگی
دلایل خونریزی در دوران بارداری | دفع لخته خون در بارداری

دلایل خونریزی در دوران بارداری | دفع لخته خون در بارداری

معاینه با اسپکولوم لازم است که ضایعات دهانه رحم، وجود پرده های جنینی در واژن تشخیص داده شود. اگر خونریزی شدید باشد و به ویژه با درد همراه باشد بیشتر کندگی جفت مطرح می‌شود. خونریزی واژینال در تمام چهل هفته حاملگی ممکن است دیده شود.منشا خونریزی همیشه مادری است نه جنینی. این خونریزی ممکن است در اثر