خون در ادرار
۹ علت اصلی وجود خون در ادرار که باید حتما بدانید

۹ علت اصلی وجود خون در ادرار که باید حتما بدانید

مشاهده قطرات کوچک یا لکه های خون در ادرار افراد می‌تواند برای آنها ترسناک باشد هر چند  این وضعیت که «خون ادراری» نیز نامیده می‌شود در بسیاری از موارد بی‌ضرر است اما وجود خون در ادرار می‌تواند در عین حال نشانه یک بیماری جدی باشد. به گزارش اول فارس به نقل از mayoclinic اگر بتوانید