خیابان زند شیراز
اعتراض کسبه خیابان زند  شیراز به حضور شبانه دست فروشان

اعتراض کسبه خیابان زند شیراز به حضور شبانه دست فروشان

معاون اجرایی شهرداری شیراز گفت:از امشب دست فروشان خیابان زند شیراز ساماندهی می شوند. جام جم آنلاین: در پی اعتراض کسبه خیابان زند به حضور شبانه دست فروشان در این خیابان تعدادی از این کسبه امروز اقدام به تعطیلی  واحد صنفی خود کردند  . پس از این موضوع معاون اجرایی شهردار شیراز با حضور در
سینماهای شیراز به پای خیابان زند پیر شدند
خیابان زند شیراز، روزگاری پرهیاهو بودند

سینماهای شیراز به پای خیابان زند پیر شدند

خیابان زند شیراز روزگاری به واسطه بسیاری سینماها مرکز هنری و فرهنگی شیراز به شمار می‌رفت، امروز این خیابان دستخوش تغییرات بسیاری شده، سینماها گویی درگذشته زندانی شده‌اند، برخی از بین رفته‌اند و آن‌ها که پابرجا هستند برعصای پیری تکیه زده اند. به گزارش اول فارس به نقل از ایرنا ، سینماهای خیابان زند شیراز،