دانشجوی قلابی
دانشجوی قلابی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که شاگرد زرنگ کلاس هم بود !

دانشجوی قلابی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که شاگرد زرنگ کلاس هم بود !

دانشجوی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی قلابی از آب درآمد؛ دختر متمولی که تنها به عشق دندانپزشکی و علاقه‌اش به این رشته دانشجوی این دانشگاه شد و بدون هیچ ثبت نامی در کلاس‌ها شرکت کرد. کمتر از یک سال به عنوان دانشجو در آن‌جا درس خواند و اتفاقا شاگرد زرنگ کلاس هم بود. تا این‌که با