دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر
جزئیات خیز دوباره کرونا در استان بوشهر

جزئیات خیز دوباره کرونا در استان بوشهر

 آمارها بیانگر خیز دوباره کرونا در استان بوشهر و افزایش موارد بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان است که می‌طلبد پروتکل‌ها جدی‌تر گرفته شود. اول فارس| گروه سلامت : استان‌های بوشهر طی هفته‌های گذشته روزهای آرامی را از نظر کرونایی سپری می‌کرد و تعداد بستری‌های کرونایی به پائین‌ترین حد خود از زمان اوج تا کنون