دانشگاه علوم پزشکی شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس