دانش آموزان زرنگ
۸ دلیل که دانش آموزان تنبل در آینده افراد موفق تری هستند

۸ دلیل که دانش آموزان تنبل در آینده افراد موفق تری هستند

بسیاری از والدین سعی می کنند به فرزند خود بقبولانند که نمرات درسی او در مدرسه واقعاً اهمیت دارد. به گزارش اول فارس به نقل از brightside ،  بسیاری از والدین سعی می کنند به فرزند خود بقبولانند که نمرات درسی او در مدرسه واقعاً اهمیت دارد. و وقتی فرزندشان نمره ی بدی می گیرد،