دانلود فیلم و سریال
فیلتر غیر مترقبه سایت‌های دانلود فیلم و سریال

فیلتر غیر مترقبه سایت‌های دانلود فیلم و سریال

دانلود فیلم و سریال از برخی سایت‌های دوبله فیلم و سریال طی دو روز اخیر متوقف شده است. پس از آخرین اخبار از فیلتر سایت‌هایی همچون سایت تاینی مووی و ایران فیلم، مدت‌های طولانی خبری از برخورد با این سایت‌های منتشر کننده فیلم و سریال نبود تا اینکه از دو روز گذشته به نظر می‌رسد،