دجال
دجال آخرالزمان کیست و کی ظهور می کند؟

دجال آخرالزمان کیست و کی ظهور می کند؟

دجال آخرالزمان کیست و کی ظهور می کند؟ دجال در لغت به معنی شخص دروغ گو و بسیار فریب کار است که می گویند قبل از ظهور امام زمان (عج) آمده و بسیاری از مردم را فریب خواهد داد. دجال آخرالزمان کیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ در روایات اسلامی درباره دجال این طور آمده است که