دختر گروگان
رهایی دختر گروگان از دست عاشق متواری با حرکات رزمی رئیس کلانتری

رهایی دختر گروگان از دست عاشق متواری با حرکات رزمی رئیس کلانتری

به گزارش اول فارس  جیغ و فریادهای دختر نوجوانی که تا کمر از پنجره طبقه سوم یک ساختمان آویزان شده و پسری با خنجری خون آلود روی سرش ایستاده بود، رهگذران را در خیابان طبرسی شمالی ۳۰ مشهد در جا میخکوب می‌کرد. اهالی محل، هراسان از خانه‌هایشان بیرون ریختند! هر لحظه ممکن بود دخترک از